Behöver du hjälp
med köpet?

08-400 23 600

mån-fre
11:00-16:00

Allmänna villkor och Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy gäller för insamling av information via webbplatsen emusic.se. Genom att använda webbplatsen emusic.se godkänner Du den hantering av personuppgifter som anges i denna policy.


Insamling av Dina personuppgifter

För att kunna använda vissa funktioner på webbplatsen emusic.se måste Du skapa ett emusic.se konto. När Du skapar Ditt eget emusic.se konto kommer vi att efterfråga viss information, inklusive Din e-post adress. Om Du väljer att företa köp på webbplatsen kommer vi att begära all information som erfordras för fakturering och leverans.

emusic.se håller reda på hur Du navigerar på emusic.se, de webbsidor Du besöker och andra aktiviteter på denna webbplats för att avgöra vilka delar av webbplatsen som är mest populära. 

emusic.se samlar även in viss information om Ditt operativsystem och Din browser, för att kunna öka servicegraden i samband med den tekniska utvecklingen, när Du besöker webbplatsen. Denna information kan inkludera: Din IP-adress, typ av browser, domännamn, antal besök, populära sökningar och referenser från andra webbplatser. Informationen används av emusic.se för att utföra de tjänster som finns på webbplatsen, för att upprätthålla tjänsternas kvalité och för att tillhandahålla generell statistik angående användningen av webbplatsen emusic.se.


Användning av Dina personuppgifter

emusic.se samlar in och använder Dina personuppgifter för att driva webbplatsen emusic.se och för att leverera de tjänster som Du har efterfrågat. Till exempel använder vi Din e-post adress för att översända servicerelaterade meddelanden till Dig och varje nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial eller nyhetsbrev som Du har efterfrågat. Enligt vad som beskrivs nedan kan Du själv välja om Du vill eller inte vill erhålla nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial och reklamerbjudanden, men vissa servicerelaterade meddelanden såsom information om orderstatus, betalningar och dylikt anses utgöra en väsentlig del av tjänsten. 

emusic.se samlar in Ditt personnummer för öka säkerheten och för att kunna ha möjlighet att kontrollera kreditvärdigheten.

Vi använder geografisk lokalisering för att fastställa vilken lokalanpassad information som emusic.se skall förse sina kunder med. 

Med undantag för vad som anges nedan kommer de personuppgifter som Du tillhandahåller på denna webbplats inte att vidarebefordras utanför emusic.se och närstående bolag utan Ditt tillstånd.

Webbplatsen emusic.se kan komma att lämna ut Dina personuppgifter om lagen så kräver, eller om emusic.se i god tro anser att detta är nödvändigt för att: (a) uppfylla föreskrifter i lag eller rätta sig efter ett rättsligt beslut som delgivits emusic eller webbplatsen emusic.se, (b) skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande emusic och webbplatsen emusic.se eller (c) under extraordinära omständigheter skydda den personliga säkerheten för användare av emusic.ses tjänster, dess webbplatser eller personer ur allmänheten.

Personuppgifter som insamlas av emusic.se kan lagras och bearbetas inom EU eller något annat land där emusic.se har sin verksamhet.


Kontroll av Dina personuppgifter

Du kan välja att stoppa fortsatta reklamutskick och erbjudanden via e-post genom att klicka på länken www.emusic.se och sedan mata in Din e-post och klicka på ”skicka”.

Du kan även avsluta Din anmäla till nyhetsbreven genom att klicka på hjälp och sedan ”ändra dina uppgifter”. Om Din e-postadress har ändrats och Du även i fortsättningen vill erhålla nyhetsbrev från emusic.se måste Du anmäla Dig på nytt för nyhetsbrevet på den här webbplatsen samt ange Din aktuella e-postadress. 

emusic.se kan komma att med jämna mellanrum sända ut e-post som informerar Dig om teknisk service, information om konton och orderstatus eller nyheter om ändringar och uppdateringar av webbplatsen. 


Skydd av Dina personuppgifter

emusic är inriktat på att skydda Dina personuppgifter. Vi använder omfattande säkerhetsteknik och processer för att skydda Dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller utlämning. Till exempel så lagrar vi Dina personuppgifter på säkrade datorservrar, som befinner sig i kontrollerade miljöer. När vi överför konfidentiell information (till exempel kreditkortsnummer) via Internet, skyddas den med kryptering, av säkerhetsprotokollet SSL (Secure Socket Layer). emusic.se sparar aldrig Ditt kreditkortsnummer.

För åtkomst till Ditt emusic.se-konto krävs ett lösenord, som är personligt. Du ansvarar för hemlighållande av Ditt lösenord. Lämna inte ut information om Ditt lösenord till någon annan person. Om Du delar dator med någon annan bör Du alltid logga ut ur datorn för att skydda Din information i förhållande till senare användare av datorn.


Missbruk av Ditt användarkonto

Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster hos emusic.se, förbehåller sig emusic.se rätten att neka personer och företag tillgång till webbplatsen emusic.se och de tjänster emusic tillhandahåller både på emusic.se, via tjänster på andra webplatser och i andra medier så som erbjudanden i tidningar, radio, på TV e.t.c. Respekteras inte denna avstängning från ovan nämnda tjänster kommer emusic att söka rättsliga påföljder.


Användning av cookie-filer

Denna webbplats använder "cookies" för att hjälpa dig att få en personligt anpassad Internet-upplevelse och ”session-cookies” för att hantera Ditt besök på emusic.se så som innehållet i Din varukorg, vilka sidor Du ska komma till när Du följer länkar e.t.c. 

En cookie är en textfil som en webbserver lägger in på Din hårddisk. Cookie-filer kan inte användas f&